Skuteczna komunikacja CSR

Odpowiedzialność i zaangażowanie społeczne to kluczowy element rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Pozytywne oddziaływanie na środowisko i otoczenie zewnętrzne opiera się przede wszystkim na budowaniu relacji bazujących na wzajemnej trosce i zaufaniu. Aby było to możliwe, kluczowa jest odpowiednia komunikacja. 

Komunikacja wewnętrzna, czyli jak dbać o swoich

Informacja stanowi jeden z najważniejszych zasobów w firmie, dlatego sposób jej docierania do pracowników i odbiorców zewnętrznych stanowi ważny element strategii zarządzania. Czas i środki, jakie przedsiębiorstwa przeznaczają na rzetelne budowanie komunikacji wewnętrznej, traktuje się współcześnie jako kapitał wiarygodności wobec pracowników i jeden z kluczowych czynników budowania sukcesu firmy. Wiadomo również, że dzięki sprawnej komunikacji wewnętrznej wszystkie strony dialogu (pracodawca–pracownik, pracownik–pracownik) wiele zyskują – od bezpieczeństwa, do poczucia współtworzenia i odpowiedzialności za losy całej organizacji. Odpowiednio realizowany model komunikacji pozwala również pracownikom zintegrować się z misją przedsiębiorstwa. 

Należy podkreślić również, że komunikacja wewnętrzna już dawno przestała dotyczyć tylko spraw firmy. Zainteresowanie życiem prywatnym i sferą osobistą współpracowników nie jest postrzegane z dzisiejszej perspektywy jako przekroczenie. Wyważone – stanowi przejaw troski o koleżanki i kolegów ze środowiska pracy, którzy dawanie sobie wzajemnego wsparcia traktują jako element zawodowej codzienności. Odpowiedzialne społeczne firmy ludzi traktują priorytetowo – dopiero po zadbaniu o ich potrzeby analizują możliwości i budują strategie rynkowe. Sprawna komunikacja wewnętrzna to dziś jeden z ważniejszych elementów kształtowania przewagi konkurencyjnej. Dołączenie do niej misji typowej dla zarządzania CSR zwiększa zaangażowanie pracowników w ważne przedsięwzięcia i pozytywnie wpływa na ich poczucie przynależności do grupy działającej na rzecz ogólnego dobrostanu i środowiska naturalnego.

Komunikacja zewnętrzna, czyli opowieść o tym, jak zmieniać świat

Zgodnie z koncepcją, zarządzanie CSR to z jednej strony wkład przedsiębiorstwa w polepszenie jakości życia społeczności, z drugiej zaś – nadanie znaczenia takim praktykom i komunikowanie o nich na zewnątrz. Wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu interesariuszami. Wszak każdy odczuwa działanie szeroko pojętego biznesu na życie codzienne. Jako pracownicy, konsumenci, inwestorzy czy członkowie organizacji pozostajemy w nieustannych zależnościach. Coraz częściej wymagamy też od otoczenia wysokiego poziomu kultury, szacunku, przestrzeni na własny rozwój i pasje, co naturalnie przekłada się na oczekiwania wobec pracy. 

Ostatecznie – w najogólniejszym rozumieniu – zarządzanie komunikacją CSR to poszukiwanie dynamicznej równowagi między interesami wszystkich zainteresowanych stron. Z kolei z punktu widzenia firmy, znacząca dla jej konkurencyjności jest opowieść o tym, co, jak, dla kogo i dlaczego robi. Dobrze przekazana opowieść nie tylko buduje historię marki, ale również uczy innych (pracowników i przedsiębiorców), jak dbać o własny komfort oraz tego, że zmiana świata na lepsze jest możliwa. 

Storytelling – król komunikacji CSR

Opowieści mają moc. Dlatego jednym z najważniejszych narzędzi w komunikacji CSR jest storytelling, za którym stoi dobrze zaprezentowana historia, odpowiadająca na pytania: jakie są cele firmy, dla której pracujemy, jak widzimy świat, jak definiujemy otaczające nas problemy i w jaki sposób chcemy je rozwiązywać. Aby ze swoją narracją dotrzeć do mas (czyli do klientów), powinna być ona rzetelna, prosta i zrozumiała, ale również dobrze, jeśli oddaje ducha i skalę zmian. Musi być także zgodna z misją firmy i wartościami. W komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej liczy się przede wszystkim autentyczność. Tę zaś w dzisiejszym świecie mierzy się za pomocą strategicznego monitorowania działań i ich ewaluacji. Natomiast sposób, w jaki o niej opowiadamy, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od trendów, które nie są bez znaczenia zarówno w kontekście naszego życia zawodowego, jak i na prywatnego. Współczesny storytelling uwzględnia wartości, które wnosi sztuczna inteligencja. Wykorzystanie AI do komunikacji z klientem to nowy trend, który narzuca konieczność weryfikacji i zmiany wielu dotychczasowych zasad – również tych dotyczących tworzenia narracji. 

Social media – kreatorzy zasięgu 

Storytelling wymaga narzędzi, dzięki którym nasza opowieść dociera tam, gdzie chcemy. Nie jest tajemnicą, że zarówno komunikacyjny, jak i sprzedażowy potencjał mediów społecznościowych jest nie do przecenienia. To właśnie dzięki nim można angażować duże grupy na wiele sposobów. Te zaś, które są najbardziej oryginalne, wygrywają nie tylko uwagę odbiorców, ale również ich przywiązanie. Dużym wsparciem jest tu digital marketing, tj. szeroko pojęta działalność w sieci, których social media są ważną częścią. W komunikacji CSR firmy najczęściej sięgają po “społecznościówki”, ale również po mailing czy działania SEO, których celem jest wzrost pozycjonowania strony danej firmy w wyszukiwarce Google.

User Experience, czyli liczy się doświadczanie

Dostawać informacje a doświadczać to różnica, a jednak nowoczesne myślenie o komunikacji to szukanie pomysłów na informowanie przez angażowanie. UX to współcześnie silny trend, który pozwala poznawać nie tylko już myśli czy oczekiwania konsumentów, ale ich reakcje, To również zbiór narzędzi, które – wspierane społecznymi ideami i sztuczną inteligencją – pozwala optymalizować kampanie i odpowiadać na emocjonalne potrzeby klientów. 

Warto też zaznaczyć, że komunikacja zrównoważonego rozwoju to nie tylko informowanie o działaniach CSR. To przede wszystkim budowanie relacji z pracownikami, konsumentami i interesariuszami, oparte na wspólnych wartościach.

Współczesny biznes, aby się liczył, musi mieć ludzką twarz. Jakbyśmy znów znaleźli się w renesansie, gdzie w centrum wszechświata znajduje się człowiek. W takim świecie warto przyjąć postawę opartą na konkretnych formach aktywności: angażuj się, doceniaj i dziękuj!

Gotowy żeby rozpocząć projekt?

formularz
ikona user
Marta Hernik
Head of Projects 
telefon
504 206 139
ikona user
Zuzanna Jaworska Junior Project / Social Media Manager
telefon
883 941 454
logologo PBR
Siedziba be closer
ul. Jagiellońska 12 
31- 010 Kraków 
Dane rejestrowe:
Fundacja Poland Business Run 
ul. Siemiradzkiego 17/2
31-137 Kraków
NIP: 676 250 72 32